30 listopad 2016 r.

W dniu 30 listopada 2016 r. obradowało plenarne posiedzenie Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa R.P. w Białymstoku z udziałem Prezesów Kół

Najistotniejsze tematy to:

 • krótkie przedstawienie informacji przez Prezesów Kół z dotychczasowych przedsięwzięć i  zadań wykonanych przez Koło w roku 2016;
 • informacja Prezesa ZW o przedsięwzięciach i planowanych kierunkach działania Zarządu Głównego Związku i Zarządu Wojewódzkiego,
 • projekt Ustawy obniżeniu emerytur dla służb mundurowych,
 • informacja o wykorzystaniu funduszu socjalnego za rok 2016;
 • przedstawienie propozycji planu podziału środków funduszu socjalnego na poszczególne świadczenia socjalne na rok 2017;

Realizacja porządku obrad

Posiedzenie poprowadził kol. Witalis Bonda.
Po wręczeniu odznaczeń „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów RP” oddał głos Prezesom Zarządów Kół, celem krótkiego przedstawienie informacji  z dotychczasowych przedsięwzięć i  zadań wykonanych przez Koło w roku 2016.
Każdy z Prezesów przedstawił krótką informację o stanie zaawansowania prac nad opracowaniem historii Koła, które to zadanie na poprzednim posiedzeniu uznano za priorytetowe oraz podjętych przedsięwzięciach w minionym okresie.
W pełni wykonanym zadaniem wykazały się koła w Hajnówce, Siemiatyczach, Zambrowie, Augustowie i  Sejnach.
Pozostali Prezesi oświadczali, że zadania są realizowane i większości są na ukończeniu.
Kol. Klemens Dziermański wypowiedział się w kwestii przeprowadzonej analizy projektu Ustawy w sprawie obniżenia emerytur mundurowych. Z przedłożonej analizy prawnej wynika, że Ustawa nie dotyczy służby pożarniczej zarówno funkcjonariuszy KTP jak i PSP.
Prezes ZW kol. Witalis Bonda   i w uzupełnieniu Vice Prezes ZW a zarazem Członek Zarządu Głównego kol. Jerzy Kędzierewicz, przedłożyli  szeroką, szczegółową informację o przedsięwzięciach i planowanych kierunkach działania Zarządu Głównego Związku /w tym zadań stojących przed Zarządami Kół/ , posługując się najświeższymi materiałami z odbytego przed kilkoma  dniami posiedzenia ZG.

Przewodniczący Komisji Socjalnej Bryg. Krzysztof Konicki przedstawił szczegółową i obszerną  informację odnośnie wykorzystania funduszu socjalnego za rok 2016

Sekretarz ZW kol. Marian Ostrowski:

 1. Przedstawił projekt planu podziału środków funduszu socjalnego na poszczególne świadczenia socjalne na rok 2017
  Po wprowadzeniu poprawki dotyczącej proponowanego zasiłku pogrzebowego zmniejszając kwotę 2500 zł- na 2250 zł- w wyniku głosowania /bez  głosów sprzeciwu/ została podjęta Uchwała Nr 3/16.
 1. Przedstawił propozycje zorganizowania przez Zarząd Wojewódzki w roku 2017 wycieczek turystycznych emerytom i rencistom z terenu województwa podlaskiego.

W przedmiotowej sprawie został dokonany w wyniku głosowania wybór  wycieczki, która dla zaspokojenia potrzeb zostanie powtórzona , a obie wycieczki odbędą się na przełomie maja i czerwca:

 1. Rumunia „Transylwania” – dwukrotnie we wstępnie uzgodnionych terminach:
  – 22 – 28 maja 2017;
  – 5 – 11 czerwca 2017.
 1. „Kanał Elbląski – Kaszuby”/alternatywnie we wrześniu, w przypadku nie dojścia do skutku jednej z wycieczek do Transylwanii/.

OFERTA WYCIECZKI DO RUMUNII – „TRANSYLWANIA I HRABIA DRACULA’ ’

1 DZIEŃ

– wyjazd w godzinach rannych , przyjazd do RZESZOWA – 2 godzinny spacer z przewodnikiem po mieście , które nie kojarzy się z miastem turystycznym , a jest bardzo urokliwe i godne naszej uwagi.  Pospacerujemy popularnym deptakiem , zobaczymy późnobarokowy pałac Lubomirskich i monumentalny zamek.
Obiadokolacja i nocleg w DUKLI lub okolicy.

2 DZIEŃ

Po śniadaniu przejazd do ORADEI / ok 370 km /

Spacer po przepięknej , secesyjnej starówce gdzie między innymi zobaczymy: Cerkiew pod Księżycem , Pałac Biskupów Greckokatolickich , Synagogę Neologów , barokową Katedrę Siedmiogrodu oraz Korytarz Armat.
Obiadokolacja i zakwaterowanie w hotelu w Oradei lub okolicy.

3 DZIEŃ

Po śniadaniu przejazd do CLUJ NAPOCA – jednej ze stolic Transylwanii. Zobaczymy dawne węgierskie centrum z kościołem św. Michała , domem rodzinnym i pomnikiem króla Macieja Korwina oraz pozostałościami po dawnej osadzie NAPOCA  oraz młodsze centrum rumuńskie z Katedrą Prawosławną , siedzibą patriarchy i Teatrem Narodowym.
Przejazd do BAZNY – przejażdżka bryczkami do kościoła warownego w Boian.
Wieczorem uroczysta kolacja z programem folklorystycznym . Zakwaterowanie w hotelu w Baźnie.

4 DZIEŃ

Po śniadaniu przejazd do SIGHISOARY ,  miasto jest wpisane na listę UNESCO dzięki unikalnej architekturze oraz wciąż zamieszkałej średniowiecznej cytadeli , poza tym zobaczymy Wieżę Zegarową , Dom Draculi , kościół Dominikanów i katedrę.
Następnie zobaczymy PRAJMER i HARMAN – dwie tradycyjne wioski saskich osadników wpisane na listę UNESCO.

Przejazd do BRASOVA – jedno z piękniejszych rumuńskich miast , spacer po najbardziej urokliwych zakątkach gdzie zobaczymy Basztę Tkaczy , Czarny Kościół oraz rynek z wieżami.

Obiadokolacja i nocleg w Predeal

5 DZIEŃ

Po śniadaniu przejazd do BRAN – gdzie zwiedzimy słynny zamek Draculi.

Przejazd do ALBA LULIA – jednej ze stolic Siedmiogrodu słynącej z doskonałych win, zwiedzanie starówki , cytadeli Alba Karolina oraz katedry.
Następnie udamy się do SIBIU – spacer po urzekającej starówce Górnego i Dolnego Miasta.
Zobaczymy wieżę ratuszową , kościół Jezuitów , przepiękne pałace , Most Kłamców oraz barokowy pałac „ Pod Kariatydami’’ .
Obiadokolacja i nocleg w Sibiu.

6 DZIEŃ

Po śniadaniu przejazd do TOKAJU – legendarne miasteczko położone u zbiegu świętej rzeki Węgrów / Bodrag i Cisa /. Możliwość kąpieli w nowoczesnych basenach termalnych Sasto Furdo lub wizyta w piwnicy pełnej doskonałych win.

Obiadokolacja i nocleg w Tokaju.

7 DZIEŃ

Po śniadaniu wyjazd do Białegostoku z obiadem na trasie./ ok 700 km /

Cena : 1390 zł/os – grupa minimum 40 osób

W cenie :

 • Przejazd autokarem i ubezpieczenie
 • Zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z programem
 • Pilot na całej trasie

Uwaga ! Na lokalnych przewodników i bilety wstępu należy posiadać około 70 EURO