22 październik 2015 r.

W dniach 22 -23 października b.r. obradował na posiedzeniu wyjazdowym
w Ośrodku Wypoczynkowo – Konferencyjnym „PTASIA OSADA” w Ploskach
PODLASKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI z udziałem PREZESÓW ZARZĄDÓW KÓŁ Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Tematyka posiedzenia:

 • krótkie przedstawienie informacji przez Prezesów Kół z dotychczasowych przedsięwzięć i zadań wykonanych przez Koło w roku 2015;
 • informacja Prezesa ZW o przedsięwzięciach i planowanych kierunkach działania Zarządu Głównego Związku i Zarządu Wojewódzkiego,
 • informacja o wykorzystaniu funduszu socjalnego za rok 2015;
 • przedstawienie propozycji planu podziału środków funduszu socjalnego na poszczególne świadczenia socjalne na rok 2016;
 • sprawy organizacyjne dotyczące w szczególności składek członkowskich i usprawnienia kontaktów poprzez wykorzystanie środków łączności elektronicznej /poczty internetowej/,
 • spotkanie z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim PSP

Obrady prowadził Prezes ZW kol. Witalis Bonda.
W posiedzeniu uczestniczył delegowany na nasze obrady przez Prezesa ZG Członek Prezydium ZG kol. Włodzimierz Marasz.

P1050661 P1050659 P1050657

Realizacja porządku obrad

Każdy z Prezesów przedstawił krótką informację o stanie członków Koła oraz podjętych przedsięwzięciach w minionym okresie od Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

Największą żywotnością w działalności społecznej i osiągniętymi wynikami wykazały się koła w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i w Sejnach.
W tonie sprawozdawców nie było narzekań, ale w każdym wystąpieniu były pochwały Komendantom Powiatowym, za dobrą współpracę i pomoc w realizacji zadań statutowych.

 • W następnej kolejności głos zabrał Prezes Honorowy ZG kol. Klemens Dziermański, który w swoim wystąpieniu bezkrytycznie wypowiedział się w kwestii wstrzymania przez ZG wydruku książki historycznej, która miała ukazać się z okazji 20-lecia ZEiRPRP. Poddał w wątpliwość tłumaczenie się przez Prezesa ZG brakiem środków finansowych na ten od dawna zaplanowany cel, mając równocześnie na myśli już nowy „priorytetowy” plan ufundowania sztandaru dla Zarządu Głównego.

Podał propozycję zasilenia kasy ZG środkami zebranymi z Zarządów Wojewódzkich w formie zaliczki na planowaną konkretną ilość egzemplarzy. Zaproponował podjęcie uchwały w tej sprawie. Po dyskusji, sformułowana i jednogłośnie podjęta została Uchwała popierająca przedłożony wniosek.

 • Przewodniczący zebrania udzielił głosu delegatowi ZG kol. Włodzimierzowi Maraszowi , który swe wystąpienie ograniczył do wyrażenia swego uznania naszemu Zarządowi Wojewódzkiemu, ze szczególnym uwzględnieniem Prezesa Honorowego ZG płk Klemensa Dziermańskiego – założyciela i twórcy tej organizacji.

Nasz Gość był wyraźnie pełen uznania naszym formom pracy, oraz działalność społecznej określając je jako wzorcowe. Przysłuchując się naszym obradom i korzystając z materiałów przygotowanych na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego, oświadczył, że będzie chciał skorzystać w swojej praktyce z doświadczeń działaczy „Kolebki Stowarzyszenia”

 • Vice Prezes ZW a zarazem Członek Zarządu Głównego kol. Jerzy Kędzierewicz przedłożył szeroką i szczegółową informację o przedsięwzięciach i planowanych kierunkach działania Zarządu Głównego Związku /w tym zadań stojących przed Zarządami Kół/ , posługując się najświeższymi materiałami z odbytego prze dwoma dniami posiedzenia ZG.
 • Skarbnik ZW kol. Sławomir Juchnicki w uzupełnieniu omówił zasady jakie zostały wprowadzone prze ZG odnośnie egzekwowania i rozliczania się ze składek członkowskich.
 • Sekretarz ZW kol. Marian Ostrowski
 1. Przedstawił szczegółową i obszerną informację odnośnie wykorzystania funduszu socjalnego za rok 2015
 2. Przedstawił projekt planu podziału środków funduszu socjalnego na poszczególne świadczenia socjalne na rok 2016.
  Przedstawiona propozycja została opracowana w oparciu o szczegółową analizę realizacji potrzeb i wykorzystania funduszu w latach 2003 – 2015.
  W przedmiotowej sprawie została podjęta Uchwała.
 3. Przedstawił propozycje zorganizowania przez Zarząd Wojewódzki w roku 2016 wycieczek turystycznych emerytom i rencistom z terenu województwa podlaskiego

W przedmiotowej sprawie dokonano w wyniku głosowania wyboru 2 wycieczek :


1/ „Kraków – Vrbov – Czorsztyn – Wieliczka”,

OFERTA

1 DZIEŃ
Podstawienie autokaru w godzinach rannych , przejazd do Krakowa
Spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie miasta – podziemna trasa turystyczna ,
Spacer po Starym Rynku oraz po Kazimierzu-przytulne kafejki i restauracje , galerie i antykwariaty , brukowane uliczki oraz zabytki kultury żydowskiej tworzą urokliwą atmosferę , której nie sposób się oprzeć.
Obiadokolacja i zakwaterowanie w hotelu w Krakowie.

2 DZIEŃ
Śniadanie
c.d zwiedzania Krakowa – spacer Drogą Królewską – Wzgórza wawelskie – zwiedzanie Katedry i Zamku Królewskiego na Wawelu – reprezentacyjne Komnaty Królewski i Skarbiec Koronny i Zbrojownia. Planty i Pałac Biskupów Krakowskich , Collegium Maius.

Przejazd do Vrbova.
Obiadokolacja i zakwaterowanie w hotelu Flipper weVrbovie. / hotel kategorii turystycznej , ale położony niedaleko kąpieliska /.
Kąpielisko termalne Vrbov – jest po remoncie i mile zaskakuje .Za przyzwoitą cenę można spędzić miło czas , relaksując się w nowoczesnych basenach.
/ 2,5 h – 9,50 Euro , 4 h – 11,5 Euro./

3 DZIEŃ
Przejazd do Zamku w Niedzicy – zwiedzanie renesansowego zamku dolnego oraz gotyckiego górnego. Spacer wzdłuż zapory głównej Jeziora Czorsztyńskiego.
Spływ przełomem Dunajca na trasie Sromowce Niżne – Szczawnica ok 2 h.
Obiadokolacja i nocleg we Vrbovie. / możliwość korzystania z basenów termalnych /.

4 DZIEŃ
Śniadanie.
Wyjazd do Starej Lubovni – zwiedzanie Zamku i Muzeum Architektury Ludowej – skansenu.
Wizyta w Lewoczy. Przerwa na kawę , możliwość degustacji słowackich potraw oraz wina w lokalnej winiarni. W Lewoczy, wpisanej na listę UNESCO, bardzo dobrze zachował się średniowieczny układ urbanistyczny wraz z obwarowaniami W samym centrum miasta znajduje się gotycki kościół św. Jakuba z rzeźbionym ołtarzem mistrza Pawła – najwyższym gotyckim ołtarzem na świecie.
Obiadokolacja i nocleg j.w

5 DZIEŃ
śniadanie , przejazd do Wieliczki i zwiedzanie Kopalni Soli.
Obiad i wyjazd do Białegostoku.

Cena 1.040 zł/os przy grupie min.42 osobowej , w cenie:

 • Przejazd autokarem i ubezpieczenie
 • Pilota na całej trasie , lokalnych przewodników , bilety wstępu do Wieliczki , Zamku w Niedzicy i na trasę podziemną w Krakowie oraz Zamku na Wawelu i spływ Dunajcem.
 • Noclegi i wyżywienie zgodnie z programem.
 • Na bilety wstępów w Słowacji należy posiadać około 25 Euro + wstępy na kąpielisko

2/ „Kanał Elbląski – Kaszuby”

OFERTA

1 DZIEŃ
Wyjazd w godzinach rannych. Przyjazd do Buczyńca , rejs po unikalnym Kanale Ostródzko-Elbląskim .Rejs dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń – wspaniała przyroda , czysta woda i śpiew ptaków. Dodatkową atrakcją jest przejazd statkiem po trawie , czyli pokonanie systemu pochylni.
Obiadokolacja i nocleg na terenie Kaszub .

2 DZIEŃ
Śniadanie
Wycieczka Drogą Kaszubską w sercu Szwajcarii Kaszubskiej :
Lubiana – zwiedzanie Zakładów Porcelany Stołowej
Szymbark – Centrum Edukacji i Promocji Regionu – Skansen Budownictwa Drewnianego , w którym największą atrakcją jest „Dom do góry nogami” czyli symbol obalenia komunizmu , najdłuższa deska świata oraz Dom Sybiraka.
Chmielno – Muzeum Ceramik i Kartuzy– kolegiata z dachem w kształcie wieka trumny – najcenniejsza wizytówka przeszłości tego regionu.
Obiadokolacja i nocleg j.w.

3 DZIEŃ
Śniadanie
Całodniowy pobyt w krainie wędrujących wydm piaszczystych/ jedne z największych w Europie zespoły piasków ruchomych/ Spacer po terenie Słowińskiego ParkuNarodowego , zdobycie Łęckiej Góry i pobyt na plaży. Przejazd melexami z parkingu do wyrzutni rakiet.
Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu.

4 DZIEŃ
Śniadanie
Przejazd do Kościerzyny – zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa , następnie udamy się do Wdzydz Kiszewskich gdzie zobaczymy Muzeum Etnograficzne , w którym zgromadzono ponad 40 obiektów architektury ludowej z obszaru całych Kaszub . Spacer do stanicy PTTK , wejście na wieżę widokową.
Powrót na obiadokolację i nocleg j.w

5 DZIEŃ
Śniadanie
Przejazd do Pelplina – tutaj znajduje się zespół klasztoru Cystersów , w skład klasztoru wchodzą Bazylika katedralna , klasztor , kaplica , Wyższe Seminarium Duchowne , mały młyn i stajnia przy młynie. Następnie przejedziemy do Golubia Dobrzynia – zwiedzanie zamku oraz powitanie księgą i lampką miodu pitnego , konkurs strzelecki / rzut toporem , oszczepem i strzelanie z łuku./
Obiad i wyjazd do Białegostoku.

Cena : 990 zł/os Przy grupie min. 42 osobowej

Równocześnie ustalono, że w przypadku dużego zainteresowania pierwszą z wycieczek, zostanie ona powtórzona, a z drugiej zrezygnujemy, podobnie jak to było w roku bieżącym.


W godzinach wieczornych przy kolacji zebrani spotkali się z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Dariuszem Sadowskim przedstawiając w formie dyskusji wyniki przeprowadzonych obrad i wnioski z nich wynikające.

Korzystając z zaangażowania i uprzejmości Komendanta Powiatowego PSP, Kapelana Prawosławnego Strażaków i działaczy miejscowego Koła ZEiRPRP, uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z obyczajami związanymi z zamieszkującą tu mniejszością białoruską, ich wiarą i kulturą, zwiedzając z przewodnikami:

 • dwie cerkwie: najnowszą i najstarszą cerkiew prawosławną w Polsce
 • miejscowe muzeum regionalne
 • zespół pałacowy w Strabli.

Spotkanie zakończyło się przy ognisku i pieczeniu kiełbasek.