Witamy

UWAGA: Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych
lista zakwalifikowanych wniosków na wycieczkę „CZTERY STOLICE”
dostępna jest w biurze Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP. 


Witamy na stronach Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP

 

Materiały zamieszczone na stronie są tekstami autorskimi Działaczy Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w żaden sposób nie ingeruje w zamieszczane tu treści.

 

Stowarzyszenie pod nazwą „Związek Emerytów i Rencistów Po?arnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” jest niezależną i samodzielną organizacją posiadającą osobowość prawną, działającą na terenie całego Kraju w oparciu własny STATUT.

Działalność oparta jest na pracy społecznej jego członków, a celem Związku jest:
  1. zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdów /wdowców/ po strażakach,
  2. ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej,
  3. organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji,
  4. pielęgnowanie – utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych z humanitarną służbą pożarniczą,
  5. czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń pożarników polskich oraz obrona honoru, godności i czci jej funkcjonariuszy,
  6. wyrażanie opinii wobec problemów ochrony przeciwpożarowej, oraz innych sprawach publicznych,
  7. pogłębianie zrodzonego i ukształtowanego w wyniku służby koleżeństwa, oraz zapewnienie członkom Związku uczestnictwa w życiu publicznym,
  8. umacnianie więzi emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami Państwowej Straży Pożarnej i członkami ochotniczych straży pożarnych,
  9. reprezentowanie emerytów i rencistów wobec organów władzy, administracji samorządowej, a w szczególności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantów Państwowej Straży Pożarnej – we wszystkich sprawach, a szczególnie socjalno-bytowych i podziału środków funduszu socjalnego na ten cel.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz