22 czerwca 2016 r.

W dniach 22 -23 czerwca 2016 r. obradował na posiedzeniu wyjazdowym
w Ośrodku Wypoczynkowo OSP w Mielniku
PODLASKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI z udziałem PREZESÓW ZARZĄDÓW KÓŁ Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

           Tematyka posiedzenia:

– krótkie przedstawienie informacji przez Prezesów Kół z dotychczasowych przedsięwzięć i  planów, oraz zadań wykonanych przez Koło w roku 2016;

– informacja Prezesa ZW o przedsięwzięciach i planowanych kierunkach działania Zarządu Głównego Związku i Zarządu Wojewódzkiego,

-sprawy organizacyjne dotyczące w szczególności składek członkowskich i usprawnienia kontaktów poprzez wykorzystanie środków łączności elektronicznej /poczty internetowej/,

-spotkanie z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim PSP

Z racji przypadającej w roku bieżącym 80 rocznicy urodzin  , długoletniego działacza, Członka Zarządu Wojewódzkiego  Kol. bryg. w st spocz. Stanisława Szody, pełniącego już trzecią kadencję funkcję Członka Komisji Socjalnej, uhonorowano zacnego jubilata stosownym dyplomem i gustownym upominkiem z odpowiednią dedykacją  życząc 100 lat.

Wszyscy uczestnicy posiedzenia w podzięk1owaniu za zaangażowanie w działalność społeczną, zostali uhonorowani drobnymi upominkami, oraz książką upamiętniającą 20 lat  Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes Honorowy ZG i ZW kol. Płk. poż. w st. spocz. mgr Klemens Dziermański,  w swoim wystąpieniu:

1/  odniósł się krytycznie co do niektórych przedsięwzięć Zarządu Głównego a dotyczących w szczególności  „perypetii” związanych z wydaniem książki „20 Lat Związku Emerytów ….”, oraz jego zdaniem zupełnie zbędnego wysiłku o nadanie „słynnego” sztandaru dla Zarządu Głównego Związku..

2/  zaapelował kolejny raz do Prezesów Kół o nasilenie prac nad opisaniem historii działalności Związku, oraz upamiętnieniem historii pożarnictwa na Podlasiu.

3/ przedstawił historię budowy Letniego Ośrodka Szkoleniowego w Mielniku, z udziałem czynu społecznego funkcjonariuszy pożarnictwa /w którym to obecnie odbywa się dzięki uprzejmości Wójta Gminy, nasze posiedzenie/.  Ośrodek miał stanowić letnią bazę szkoleniową dla funkcjonariuszy pożarnictwa, ale pewne uwarunkowania spowodowane zawirowaniami politycznymi i nierozważność decydentów zdecydowały, że został przekazany Gminie Mielnik.

Nie jest to przypadek odosobniony, bo dotyczy to także Supraśla gdzie olbrzymi nasz wysiłek został nieodwracalnie zmarnotrawiony.

Wyraził pogląd, że budowniczym  należy się, o ile nie stosowna rekompensata, to przynajmniej informacja widniejąca  na  obiektach, wykonanych przy udziale strażackiego czynu społecznego,  w jaki sposób zostały zbudowane, czyli informacja podobna do tych, które widnieją na obiektach zbudowanych lub zmodernizowanych w ramach funduszy unijnych.

Każdy z Prezesów przedstawił krótką informację o stanie członków Koła oraz zrealizowanych zadaniach i podjętych przedsięwzięciach na rok bieżący.

Największą żywotnością w działalności społecznej i osiągniętymi wynikami wykazały się koła w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i w Sejnach.

W tonie sprawozdawców nie było narzekań, ale w każdym wystąpieniu były pochwały Komendantom Powiatowym, za dobrą współpracę i pomoc w realizacji zadań statutowych.

Jednym przypadkiem był głos  Prezesa Dariusza Borysa z Grajewa który wyraził swoje zaniepokojenie przedłużającym się latami oczekiwaniem na wygospodarowanie przez Komendanta Powiatowego pomieszczenia na biuro stowarzyszenia, ale co do współpracy z Komendantem nie miał żadnych uwag, a wręcz same pochwały.

Spotkanie z nowo-mianowanym Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Jarosławem Wendt

W spotkaniu uczestniczył również Komendant Powiatowy PSP w Siemiatyczach st. bryg. mgr inż. Jerzy Sitarski.

Po przywitaniu przez Prezesa ZW zaproszonych gości zabrał głos Podlaski Komendant Wojewódzki. W krótkich słowach określił jak widzi naszą, pożyteczną dla integracji środowiska działalność i zapewnił, że współpraca w czasie jego zarządzania nie będzie gorsza jak za jego poprzedników

W trakcie dyskusji  przedstawiając  napotykane trudności głos zabrali:

– kol. Dariusz Borys – Prezes Koła w Grajewie. W swym wystąpieniu prosił Komendanta Wojewódzkiego o pomoc w zapewnieniu lokum dla Koła które jako jedyne w województwie nie ma zapewnionego pomieszczenia na swą działalność.

– kol. Leszek Brzezowski – Członek Komisji Socjalnej złożył wniosek o odstąpienie od zapowiadanej zmiany sposobu organizacji i rozliczania wycieczek organizowanych przez Zarząd Wojewódzki. Proponowana zmiana miała polegać na opłaceniu kosztów  wycieczki w 100% przez osobę zainteresowaną bezpośrednio do biura podróży, a następnie wystąpienie o refundację części kosztów z funduszu socjalnego.

Wypowiedź uzupełnił kol. Marian Ostrowski uzasadniając, iż dotychczasowa praktyka jest bardzo korzystna dla emerytów, mimo iż wymaga większego wysiłku ze strony Zarządu Wojewódzkiego. Proponowana realizacja tego zadania szczególnie niekorzystna byłaby  dla osób o niskich emeryturach i rentach, którzy na częściowy zwrot poniesionych kosztów musieli by czekać miesiącami.

W odpowiedzi Komendant Wojewódzki zapewnił, że przedłożonymi wnioskami się zajmie, a wniosek dotyczący wycieczek jest zasadny i o ile sposób rozliczenia nie będzie    kolidował z przepisami finansowymi, sposób realizacji zadania nie będzie zmieniany.

Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.

Wieczorem, po zakończonych obradach uczestnicy spotkali się na uroczystej kolacji przy ognisku, a następnego dnia odwiedzili  Sanktuarium Prawosławne w Grabarce. Ponadto skorzystali z atrakcji rekreacyjnych na łonie natury w zależności od zainteresowań :

– spływu kajakowego z Niemirowa do Mielnika,

–  rejsu katamaranem  po Bugu.

Dwudniowy pobyt zakończyło ognisko z pieczeniem kiełbasek.